פעילות בחוה"מ סוכות עם סופר הסתם שמואל וולפמן ועם מר משה שרביט