חנוכה 2011 במוזיאון
חנוכה: משפחה מדליקה - סיור חנוכיות ברובע

פתיחת תערוכת "ירושלים מאז ולנצח"