מפגש אגודת הסופרים והמשוררים במוזיאון
חצר הישוב הישן ב-12.3.12