תקצירי ימי עיון

תקציר ערב עיון בנושא: "קול ברמה נשמע- מרחל עד רחל" שהתקיים בשיתוף עם האגודה לאמנות יהודית ויד יצחק בן צבי ביד יצחק בן צבי ביום 19.10.09:

גב' שרה ברנע/ קבר רחל- הסיפור האישי והלאומי שעל אם הדרך

אזכורים במקרא:
קבר רחל מאוזכר מס' פעמים במקרא: בבראשית מוזכר מות רחל וקבורתה , לפני פטירתו יעקב מבקש מבניו להקבר במערת המכפלה ומזכיר את קבר רחל "דרך אפרתה היא בית לחם".
בספר שמואל א' מסופר על שאול המחפש את האתונות באזור קבורת רחל, המתוארת באזור בנימין.
המסורת מייחסת את קבר רחל לבית לחם.
ירמיהו ,ל"א: "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים...רחל מבכה על בניה"...

תולדות מבנה קבר רחל:
לא ברור איך נראה קבר רחל בראשיתו. יתכן והקבורה היתה בפירים כנהוג באותם הימים. הציון שהקים יעקב- כנראה גל אבנים.
מפת מידבא- מאה 5 לספירה: כתוב ביוונית: "קול ברמה נשמע".
ר' בנימין מטודלה - 1170 מזכיר את קבר רחל.
1189- ר' פתחיה מרגניסבורג :מתאר מבנה מפואר בקבר רחל.מזכיר 11 אבנים.
1267- אגרת הרמב"ן: : הרמב"ן חשב שקבר רחל בנחלת בנימין, אך מקבל את המסורת הרואה את קבר רחל בנחלת יהודה.
ר' עובדיה מברטנורא (1488) מציין כיפה עגולה בקבר רחל.
1465- ר' משולם מוולטרה: מתאר מצבה גבוהה עשויה אבן וכיפה.ישמעאלים ויהודים מתפללים
במבנה בעל כיפה עגולה וארבע קשתות פתוחות.
1660- הקשתות נסגרות בעיקר כדי לשמור על המבנה מפני רועי הצאן.
כל שינוי במבנה הקבר גרם למהומות בכל הדורות.
1849- נוסף חדר מבוא שבנה מונטיפיורי. השיג פירמן לבניה,היות והמוסלמים נהגו לטהר את מתיהם במבנה .
קבר מונטיפיורי ואשתו זהה לקבר רחל.
בקשתו של מונטיפיורי: להניח בקבר את הקבלות על מתן בסתר שהעניק, אבן ירושלמית ומטפחתה של יהודית. היות והיו חשוכי ילדים השקיעו רבות בקבר רחל.
קבר רחל היה נפוץ מאד בישוב הישן: קמעות יולדת, עיטורים על טליתות ופרוכות.
1920: תאור של "דואר היום": אזכרה לד"ר הרצל על קבר רחל
רחל -אמא לאומית ולא של מגזר מסויים.אף אחרי השואה הגיעו יהודים כדי לשפוך דמעות בקבר רחל.
ר' שלמה זלמן בסן,מתלמידי הגר"א ,הגיע לירושלים לאחר שמשפחתו נספתה ברעידת האדמה בצפת ב-1837. התפרנס כחרש ברזל. הכין מפתח לבריכת השילוח ,דלתות ומנעול לקבר רחל.
הכין את המנעול בשנת 1840.
למפתח קבר רחל היו סגולות רבות: יולדות היו מניחות מתחת לכר כסגולה ללידה קלה ולפתיחת הרחם.

מחזיקי המפתחות:
1. משפ' בורלא- משפ' ספרדית.שמשים בבית הכנסת ר' יוחנן בן זכאי.המפתח היה עטוף באריג ועבר בירושה בין בני המשפחה.
2. משפ' מונזון: ר' אברהם לייב מונזון שמש בית הכנסת "החורבה" העביר את המפתח לבנו שמעון מונזון, מונזון הסב קבל את המפתח ממונטיפיורי כמחווה על אומץ ליבו.
3. משפ' פריימן:החליפו את משפחת מונזון במסורת השמשות בבית הכנסת "החורבה" ובקבר רחל. ר' שליימקה פריימן סגר את הקבר בשנת 1948.
עד אז- דאג להדליק את המנורה בבוקר. בשלב מסויים הפסיק לתת את המפתח למבקשי הסגולות- אלא בקש לכתוב פתקים.
יומני הקבר נמצאים ברשות משפ' פריימן עד היום.

ד"ר חיים גרוסמן / קבר רחל באמנות השימושית:

 קבר רחל מופיע רבות בסובינרים.
שני שיאים בתרבות סובינרים בהם מופיע קבר רחל:
1. בימי במנדט הבריטי: שזירת הלאומיות.
2. אחרי מלחמת ששת הימים שוב נשזרת לאומיות.

קבר רחל מופיע בראשית המאה ה-20 ביצירות רוזין, לוחות "מזרח" של מונזון.
תרבות מסורתית שמקדשת את הסכמה הויזואלית שוב ושוב.
ב"בצלאל" בראשיתו: פריחה של קבר רחל. (צלחות קרמיקה, ועוד).
הסיבה לכך ש"בצלאל" מכין יצירות עם "קבר רחל" היא בהיות קבר רחל סמל מוכר ו"מוכר".מגוון היצוגים הציוניים עדיין מצומצם ולכן משתמשים הרבה בקבר רחל.

במנורת שבעת הקנים של קרצמר משנות ה-30 מופיע קבר רחל.
במהלך השנים הולך השימוש בקבר רחל ופוחת.
החומרים מבטאים הוויה מסחרית תיירותית שבמסגרתה מקיימים את קבר רחל. בעזרת החזרות הבנאליות מחזקים את הקשר של קבר רחל לתודעה הציונית.
דוגמאות לשימוש איור קבר רחל: סיכות צדף, תליון מצדף, קופסת צדף,
שימוש בעץ זית זית: משתמשים בעץ זית כי הוא מקומי ומזכיר את המקום. מאוחר יותר- עץ הזית מאבד מהפופולאריות שלו היות ומבטא מלאכה ערבית.
תרבות ציונית ישראלית מנסה להסתייג והשימוש בו פוחת.
שימוש נוסף לקבר רחל: באמצעות דימוי קבר רחל מבקשים תרומה.

אגרות ברכה:
אגרות ברכה בא"י קטנות יותר כי הנייר קטן.
אלבום עם ציור קבר רחל: העץ מתחיל להופיע כחלק מביטוי מקובל של הקבר.מוטיב מקובל בלוח יורצייט.
לצד ההבט  המסורתי (בכי על אובדן) מתחילים יצוגים חדשים.
תרבות ציונית: מחברת לתלמיד עם ציור קבר רחל . צוייר ע"י המורה לאמנות בגמנסיה הרצליה.
קבר רחל מרחיב את משמעותו מעבר לצדקה ואזכרת המתים.
פרסומת ל"שמן" (דפוס מונזון): מופיע קבר רחל ועץ הזית.
אגרות "שנה טובה" בשנות ה-30:מופיעים קבר רחל ונמל ת"א.
תקוה ציונית: "שנת בניין בארצנו".
הזדהות עם קבר רחל כחלק מקונצנזוס ציוני יהודי: צילומים צבעוניים וגלויות, בולים.

משמעות קבר רחל כסמל.
שקית עפר מא"י עם ציור קבר רחל.מגדל בשמים.
במהלך תקופת המנדט מתמעט מגוון תוצרי קבר רחל. נשזרים בו מסורות ישנות וחדשות.
שנות ה-50 מייצרים מזכרות עם ציורי קבר רחל: צלחות,מתקן לקופסת גפרורים, סכין לנייר מכתבים,אולר, מנורת חנוכה, מחזיק ספרים.
לעיתים עטרו ע"י התזת חול צבעוני.
רוב היצוגים: גיבורים המציגים את ההוויה הישראלית באותה תקופה.
בגרפיקה המסורתית: קבר רחל ממשיך להתקיים. בתקופת המדינה לא צריך את "שבו בנים לגבולם".
שנות ה-50 קשת הגבורים והסמלים גדלה (ילד ישראלי, אל על, מפת ארץ ישראל, דגלים). דימויים תקפים יותר שמדברים אל קהל גדול ושונה של ישראל, שבמרכזם החלוץ ,החייל .

אחרי 1967:אגרת ברכה: ג'יפ ע"י קבר רחל ,
קק"ל מחתימה בולים עם ציור קבר רחל והותל.
הלאומיות אוחזת בממסד.
תוצרים רבים עם קבר רחל לתצרוכת מקומית ולאו דווקא לתיירים. חלק מתופעת הטיולים בשטחים. מופיע על פותחן, בקבוק יין, עטיפת תקליט.
מסכם גל לאומי קצר שמחזיר את קבר רחל לתודעה.
הסיבות לירידה בתוצרים:
1. קבר רחל מפסיק להיות עניין.
2. התלהבות מתוצרי אמנות שימושית דועכת. לאומית יורדת.

ניר פלדמן/ קבר רחל בדגמי מאיר רוזין:

מאיר רוזין עולה עם משפחתו ב-1891 לארץ. סיסמת המשפחה: "מלאכה היא מלוכה".
האב נפטר כשרוזין נער והוא נאלץ לפרנס את משפחתו. התפרנס מציור שלטים.שלטים שצייר הגיעו עד ביירות.
1907- רוזין לומד 3 חודשים ב"בצלאל" יציקת גבס.
הוא משתמש בכישורי הציור . משתמש בסקיצות כדי להכין דגמים.
רוזין נחשב לאחד מציירי הנופים הראשונים בארץ. נחשף לאמנות בינלאומית (הגיע במסעותיו עד ארה"ב). ספג השפעה אקספרסיוניסטית.
ליטוגרפיה: עבד בדפוס מונזון, ושמעון ברמץ, טען ששמע מסבו שרוזין היה מוצלח מאד.
רוזין הכין מודלים של מערת המכפלה ,יד אבשלום .
1908- רוזין מקיים שותפות עם שמואל בלניק. מציעים בין היתר יציקת עבודות שונות מגבס ומודלים ארכיטקטוניים.
לאחר שהשותפות מתפרקת רוזין ממשיך ומכין מודלים מעץ.(חורבה, בתי אונגרין וקבר רחל).
לרוזין היו מחברות סקיצות לכל דגם. המודלים לפי קנ"מ.
בדגם קבר רחל: דקורציה פנימית.
ביח"ר אמנות יהודית- רוזין ושותפיו מקימים ביח"ר כלילת יופי. בתוכנית- לבנות מודלים של מקומות חשובים בארץ.
חלק מהמודלים שבנה רוזין היו עבור ארכיטקטים.

 

ד"ר נתן שחר/ מרחל עד רחל- דמותה של רחל בזמר העברי:

רחל היא הדמות ששרו עליה הכי הרבה. הדמות הבאה היא בת יפתח. שתיהן דמויות טרגיות.
רחל המשוררת קדמה את דמותה של רחל.
לרחל המשוררת היה יחס מיוחד לדמויות התנכ"יות.ראתה את יסוריה במחלתה כהמשכיות ולק מיסורי גיבורי התנ"ך. ראתה עצמה כנכדת רחל המקראית. קול רחל הרועה מתרונן ברחל המשוררת.אין קשר לבכי הממאן להנחם.
רחל המשוררת מתחברת לרחל הצעירה הרועה את צאן אביה.
השיר "עוד קולי רן" חובר בידי רחל בשנת 1930/1 , ורחל לא זכתה לשמוע אותו מולחן.
עד שנות השלושים שרו על רחל הרועה .
"מה יפים הלילות בכנען": נכתב בשנות ה-20 הראשונות בחו"ל ע"י יצחק כצנלסון שנספה בגטו ורשה.
רחל- שם שטבוע אצל כולנו. כאשר אומרים רחל יש את האסוציאציה לדמות האם הבוכה על בניה או לדמות הרועה.
"אל המעין" שיר שהושמע ע"י  אנשי העליה השלישית.שירי הלכת עדיין לא התפתחו ולכן החלו בקריאות. אל המעין היה שיר ידוע ולכן השתמשו בו כקריאה.
השם רחל- נפוץ.
1967- קו פרשת המים לנושא רחל.
ראשית 1967 שלישיית החלונות הגבוהים שרים את "התשמע קולי".רחל מחכה ליעקב.
מלחמת ששת הימים קטעה את השאלגר.
לאחר המלחמה החלו שירים לאומיים : "ראי אבק דרכים עולה מעיר שלם...ראי רחל ראי , ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי הם שבו אל גבולם".
הבכי כבר לא רלבנטי, הבנים שבו אל גבולם.
העולם הדתי ממשיך במסורת.
שירים רבים מאזכרים את רחל בזמר העברי.
רחל בתו של כלבא שבוע: ספור "ירושלים של זהב".
לסיכום:
4 סוגי שירי רחל:
1 רחל אמנו: רועה, בוכיה
2. רחל המשוררת: שירים נוגים
3. רחל אשת ר' עקיבא (5-6 שירים)
4. נערה רחל

 


אודותינו
בנין המוזיאון
סאנטור - תנור מחמר
מכתש אבן
וילון פשתן
שלחן נחושת
הימעל בעד- מיטת שמים
תנורים ועששיות מפח
יצור יין
ארון מטבח
חפצים מספרים
פעילויות לחגים וחופשות
מה חדש במוזיאון
תמונות
פעילויות חינוכיות
סיפורים מירושלים
חידת המוזיאון
סיורים והשתלמויות
תערוכות מתחלפות
תקצירי ימי עיון
צור קשר
For English Speakers
 
 

 

  מוזיאון "חצר היישוב הישן" - טל: 02-6276319