תקצירי ימי עיון

 

תקציר הרצאה בנושא דמותו של האר"י שהתקיימה במוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש קפלן ע"י ד"ר רוני ויינשטיין ביום 14.7.10

 

1534-1572 : שנות חייו של האר"י.
האר"י נפטר בגיל צעיר מאד אף יחסית לתקופתו. מגיע לצפת בשנתיים האחרונות לחייו ללא קשרים ואנונימי למדי. כאשר נפטר- הופך האר"י לאחת הדמויות המרכזיות בחוגי המקובלים.
המסורת היהודית הדתית נחלקת עד תקופתו ולפני תקופתו . ככל שהדורות חולפים השפעתו מתעצמת במעגלים שונים.
האר"י נולד למשפחה מעורבת: אב- אשכנזי ואם ממסורת רומנייאטית (ביזנטינית). דורו של האר"י מאופיין בנדודים רבים של חלקים ניכרים מהאוכלוסיה היהודית.
מאה 16-17 גדולי הדור מאופיינים כדור הנדודים. אנשי העולם הגדול.דוברי שפות, נתקלים בתרבויות שונות. צריכים להגדיר זהות וכתיבה נוכח אחרים
הדור של האר"י משווה ומעמיד בעימות  בין אשכנזים, רומנטים,ספרדים ולבנטינים.דור המשווה עצמו לעולם סביבו: קתולים ופרוטסטנטים.
אנשים המסתכלים הסתכלות גלובלית.
האר"י נפטר מאחת המגפות בצפת. מותו החטוף בטרם עת מעורר את השאלה: איך קדוש כמותו נפטר בחטף?
ר' שמואל אוזידה ,מפרשני המקרא מספיד את האר"י טרם קבורתו.מהדרשה ניתן ללמוד איך תפסו אנשי צפת את האר"י כאשר נפטר בחטף .
נוצר צורך להסביר את מותו בחטף ובטרם עת. חסידיו תלו באר"י תקוות משיחיות.
הכתבים הלוריאנים המוקדמים לא ברורים בנושא משיחיות האר"י.
בדרשה של ר' שמואל אוזידה לא נתפס האר"י כאיש פלאי וכמגלה סודות לא ידועים. מדרשתו הוא נתפס כגדול בתורה וצדיק.
ר' שמואל אוזידה לא מתאר עצמו כקרוב לאר"י.לא מקובל לחוג הקרוב לאר"י.
השינוי בנושא דמותו של האר"י ובאופן הצגתה בפני הציבור חל אצל החוג המקורב לאר"י.
מאותו הרגע עושים תעמולה בלתי פוסקת לתורת רבם. כלי העבודה שעומד לרשותם הוא סיפורי קדושים.
קדושים וחסידים ידועים בתרבות מדורי דורות.עד תקופת האר"י פונים לקהל קטן- קהל תלמידים. הקדוש גורם מתווך בין האדם למלכות שמיים.
פריצת דרך: אנשים מחליטים לפרוץ לכל העולם היהודי: מעודדים מיסיון. לראשונה משלהי  בית שני הקבלה פונה לציבור הרחב. מעמידים את האר"י
כדמות קדוש המתווך בין ארץ לשמים ומשמש בעצם גופו והתנהגותו תורה חיה.מקור נוסף לא הלכתי שגופו תורה וכל מעשיו תורה.
במאה ה-12 באשכנז יש דמויות רבניות דומות, אך הן לא פרצו לקהל הרחב.
האר"י כדמות הסטורית נבלעת ע"י האר"י כדמות מיתולוגית . המעט הידוע עליו ידוע מסיפורים. מעדויות היסטוריות ידוע שהתפרנס ממסחר בתבלינים.
ידועים מהכתבים פרטים אינטימיים אודות גופו של האר"י היות ותלמידיו חיו במחיצתו.
דמותו מובנית ע"י חסידיו בספר "שבחי האר"י".
סיפור הולדתו של האר"י מפורט בספר שבחי האר"י. סיפור לידתו מזכיר סיפור תנכ"י: הורים שלא זוכים לפרי בטן,כתוב בלשון מקראית. בניגוד לספורים מקראיים בהם הנשים
מתפללות, הגבר מתפלל בסיפור לידת האר"י. עוד בטרם לידתו- יש מעין "חותמת" על כך שהילד שונה מיתר בני האדם. על רש"י,רשב"א, בעלי התוספות, המהרש"ל - אין סיפורים מעין אלה.
האתוס שהופך אותם לבעלי סמכות : כשרון, כריזמה,גניאולוגיה. הם רכשו את מעמדם במשך החיים.
האר"י נולד כגיבור תנכ"י (שמשון,יונה). אליהו מבטיח לאביו להגיע לברית ומבקש ממנו להמתין לו כדי שישמש סנדק.
אביו של האר"י ממתין לו, כשרואה שהוא מבושש לבוא פורץ בבכי. אליהו מגיע בסופו של דבר.
אביו של האר"י נפטר בגיל צעיר ואמו שולחת אותו למצרים בגיל 36 שב לארץ ישראל.ברקע סיפורים מקראיים (חזרת בני ישראל ממצרים).
המסר מהסיפורים:דמות האר"י לא מקרית. נולד בא"י, ירד למצרים ועלה חזרה לארץ ישראל.האר"י הוא חלק מתוכנית אלוהית.
דמות שכל חייה מרגע הוולדה ועד מותה- מימוש תוכנית אלוהית. המונומנט האישי נבלע בתוך התוכנית האלוהית.
בגיל 18 הרב אומר לו - כך על פי הסיפורים המופצים אודותיו - שאין לו מה ללמד אותו יותר. האר"י לא ידוע כפוסק הלכות.האר"י מגלה את תורתו וקורא לראשונה בספר הזוהר במפגש עם אנוס.
חלום בלשון ימי הביניים משמעו מצב תודעתי אחר או מדיטציה. האר"י נכנס באמצעות הלימוד למצב בו קבל מסרים. בניגוד לאחרם לומד קבלה לבד.ספר הזוהר מסובב בעולם הספרדי במאה ה-13, אך אנשים למדו אותו יחד בחבורה.
האר"י לומד לבד. יתכן משום שאין לו חברה מתאימה ללימוד מעין זה במצרים ואולי מתוך בחירה.
האר"י רואה עצמו כפרשן המרכזי של ספר הזוהר.יוצר שבר ורואה בעצמו מקור סמכות חדש.
האר"י עזב את אשתו לצורך התבודדות אישית. דבר היחודי לאר"י בניגוד לתרבות היהודית בה יש הכוונה לחיי קהילה ומשפחה. בהכרח גדול דבר עם אשתו בשפת הקודש, שאותה כנראה לא הבינה. היה לו קשר ישיר עם רוח הקודש.
אליהו הנביא דמות מרכזית בתרבות היהודית, והוא איש הקשר של האר"י.רעיון עליית הנשמה - מופיע בהרבה תרבויות. מדובר במצב רוחני או תודעתי לא רגיל ולא יומיומי.יש מדרש ומסורות המדברות על לימוד הצדיקים בשמים.
הקבלה לוקחת מרכיבים ישנים ומכניסה אותם לקונטקט תרבותי חדש. נותנים גוון חדש אך יש בו המשכיות למה שהיה קיים קודם.
כל ישיבות הרקיע היו פתוחות בפני האר"י. יכול היה לפנות לבעלי התוספות, האמוראים וחכמי צפון אפריקה. מגלם את כל המסורת היהודית.אדם בעל תודעה מודרנית: אני יודע הכל, אך יש לי דבר חדש להגיד.
רואה עצמו חלק מגוף הזוהר ולא רק פרשן של הזוהר.
הזוהר יצירה קבוצתית ולכן מתארת מעשים של חבורה.(ספרד מאה 13).
אין ספר זוהר אחד וחתום בגבולותיו אלא כתבים זוהריים.מורכב ממס' יחידות שהסתובבו אצל אנשים במס' גרסאות.הופך לקובץ מסודר במאה ה-16. מרגע שהודפס באיטליה- הספר נחתם.
המסר המרכזי של האר"י: הזוהר ספר יהודי .מרכז החיים היהודי הוא קיום מצוות. החדשנות בתורת האר"י: ע"י קיום מצוות יוצר האדם קשר עם העולמות האלוהיים.
האר"י מדבר על שבר באלוהות עוד לפני חטא אדם הראשון. גורם בתוך היקום שיכול לתקן הוא אדם יהודי.
הפאזה המהפכנית: ההתגלות בא"י.
לקפיצה הענקית של האר"י בצפת קדמה נפילה תהומית.בעזרת צומות וסיגופים יצא לאור גדול.חשוב לתודעה של האנשים: נפלת- תקום מחדש.
התעמולה הלוריאנית: בין רשב"י לאר"י יש 1300 שנה של תרדמת עמוקה.  
לפעולותיו של האר"י היה גם היבט מאגי ברור - לפי סיפורי השבחים אודותיו: ידע את תורת שרטוט כף היד, חוכמת הפרצוף, קריאת החטאים על מצח האדם שלפניו, ידע מאיזה גלגול האדם.
אנשים ברחו מפני האר"י כדי שלא יביט על מצחם וידע מה עוונם. האר"י יוצר מהפכה אמיתית בתחום העוונות. אר"י עוסק בהשבת אנשים בתשובה. אנשים הגיעו אליו לשם כך אף מקונסטנטינופול.
לחטא נוכחות פיזית בגוף. החוטא פנה לאר"י כדי שינקה אותו מחטאיו.השפעה קתולית של הוידוי  כחלק מתהליך ההתנקות מהחטא.
יסוד ספרדי שמגיע למזרח אירופה ואח"כ לחסידות: פחד מעולם הבא. קיימים תאורים פלסטיים של העולם הבא. אנשים שרוצים להגיע טהורים לעולם הבא.
האר"י ידע לייחד ולזהות קברים קדושים. הנהיג השתטחות בפישוט רגליים וידיים על קברי קדושים. מיסוד ולגיטימציה דתית של מנהג זה.
פוסקים ספרדיים לא אהבו את זה.
יחוד האר"י: כריזמטיות, אידיאולוגיה,למדנות.
אחרי מותו של ר' משה קורבדרו (למדן וחדשן) העבירו תלמידיו את סמכותו לאר"י.
בספרד עד המאה ה-13 היתה ליהודים סמכות להוציא אנשים להורג. מסרו את גזר הדין למלך ואז הוצאו להורג. מדובר בעיקר באנשים אלימים. גוף שיטור פנימי שעסק בבילוש פנימי.מזכיר את האינקויזיציה. בדק מה אנשים חושבים ולא רק מה שהם עושים.
גוף זה נודד מספרד לצפת. האר"י הצטרף לגוף זה.
ועד החכמים לא דן ע"פ דין תורה אלא החמיר. האר"י היה מוכר במצרים, אך לא בצפת. מתלכדת סביבו חבורת מקובלים, המכירה בערכו ולומדת מתורתו.
תלמידיו כתבו את דבריו. חלקם אבדו וחלקם צונזרו.
האר"י נפטר בחטף לפני שהצליח להביא את המשיח. מרגע זה תלמידיו עוסקים בתעמולה.
לתפיסתם,עד שלא תתפשט הקבלה לא תבוא הגאולה לעולם. מסר חדשני שכמותו לא היה. ממשיכים את דרכו של האר"י . האר"י מביא לרנסנס. תלמידי האר"י יפיצו בעולם כולו את תורתו: תפילה, פיוטים, בגדים (צבעי קצה: שחור/לבן), תיקונים (חצות, שובב"ים),חבורות קדושים, שינוי נוסח תפילה, ועוד.
נוצרת יהדות חדשה. מאפיין את החדשנות: צדדים רגשיים חזקים מאד.קבלת שבת לדוגמא. עד אז: תפילות שגרתיות וברכה על היין.
המקובלים הופכים את השבת לארוע תאטרלי: השכינה מגיעה אל הבית, אורחת יקרה שמקדמים אותה בשירים וריקודים. 
50 שנה לפני האר"י היו בקרב האנוסים דמויות זהות לאר"י: כריזמטיות מאד.יכולים לתקן אנשים ולזהות חטאים ה"רומן" של האר"י עם הקבלה מתחיל עם האנוסים.
אנוס מוכר לאר"י ספר קדוש שלא ידע לקרוא בו.
דרך החזקת חפצים קדושים הנוצרים והאנוסים החזיקו קדושה.
צפת היא עיר ספרדית בתקופת האר"י. היא מנוהלת ע"י ספרדים, המנהלים את חוקי המשחק ע"י הפחדות ואיומים.
המתח המיסטי בתקופה זו לא מחזיק זמן רב. האר"י הגיע לצפת בזמן הנכון ובמקום הנכון.


אודותינו
בנין המוזיאון
סאנטור - תנור מחמר
מכתש אבן
וילון פשתן
שלחן נחושת
הימעל בעד- מיטת שמים
תנורים ועששיות מפח
יצור יין
ארון מטבח
חפצים מספרים
פעילויות לחגים וחופשות
מה חדש במוזיאון
תמונות
פעילויות חינוכיות
סיפורים מירושלים
חידת המוזיאון
סיורים והשתלמויות
תערוכות מתחלפות
תקצירי ימי עיון
צור קשר
For English Speakers
 
 

 

  מוזיאון "חצר היישוב הישן" - טל: 02-6276319